Diensten


Doelstelling Budgetcoach

Een ieder heeft min of meer financiële of andere problemen. Als budgetcoach is mijn doelstelling u te begeleiden bij het oplossen van genoemde situaties. Dit doe ik door samen met u, o.a. uw financiële situatie te bekijken, om helder te krijgen wat de oorzaak van uw situatie is, zodat de situatie adequaat wordt aangepakt. Verder begeleid ik u ook bij het opzetten van een goede thuisadministratie, het verder ontwikkelen van uw budgetvaardigheden, uw zelfvertrouwen en meer verantwoordelijkheidsbesef voor uw algeheel welzijn.

Werkwijze Budgetcoach

Groepsinformatie

Via een PowerPoint presentatie van 2 x 50 minuten, geef ik een kleine groep van vier (4) tot zes (6) deelnemers, uitleg over de belangrijkste oorzaken, gevolgen en aanpak van financiële- en gezondheidsproblemen. Het doel is, dat u een indruk krijgt van genoemde aspecten en wat u zelf kunt doen om uw eigen situatie zelfstandig te verbeteren. U bent ten slotte zelf verantwoordelijk voor uw eigen algeheel welzijn en voorspoed.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding bestaat uit minimaal drie (3) begeleidingsgesprekken van ongeveer drie (3) uur, om uw situatie helder te krijgen en adequaat aan te pakken. Afhankelijk van de situatie wordt beoordeeld of meer begeleiding wenselijk is.

1e Begeleidingsgesprek

- Goede kennismaking voor wederzijds begrip en acceptatie.
- Doornemen van de algemene voorwaarden van JABRIJO Administratie.
- Na bereidverklaring door beide partijen wordt de opdracht geaccepteerd.
- Voor een crisissituatie zoals een problematische schuldsituatie (uithuiszetting, afsluiten nutsvoorzieningen), wordt meteen contact gelegd met de betreffende en relevante instanties voor noodvoorziening.
- Verder worden voorbereidingen getroffen voor Integrale Schuldhulpverlening.
- Einde van de Budgetcoaching.


2e Begeleidingsgesprek

- Tijdens dit gesprek wordt de thuisadministratie verder op orde gebracht.
- U leert een sluitende begroting te maken en uw budgetvaardigheden verder te ontwikkelen.
- Relevante voorliggende voorzieningen en kwijtschelding van belastingen worden eventueel aangevraagd.
- Betaalafspraken worden nogmaals bekeken op haalbaarheid en besproken met schuldeisers voor aanpassingen.


3e Begeleidingsgesprek

- Bedoeld om alle aspecten van de situatie nogmaals te bekijken en of alle afspraken goed lopen.
- Praktische tips om uw zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef ook verder te ontwikkelen.
- Tevens bedoeld als nazorg om de wenselijkheid van meer begeleidingsgesprekken te bespreken.


Doelgroep

- Zij die behoefte hebben aan een tijdelijke of permanente Budgetcoach.
- Zij die iemand kennen waar een Budgetcoach wenselijk is.
- Bedrijven die voor hun klanten of werknemers een Budgetcoach noodzakelijk vinden.
- ZZP-ers die behoefte hebben aan administratieve ondersteuning.


Prijs

- Inclusief 21% BTW € 45, -
- Vrijwilligersorganisaties en bedrijven na overleg.


MAAK EEN AFSPRAAK
 

Doelstelling Mentorschap

Vanwege een zorgelijke situatie omtrent verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding, benadert u, uw familie, een zorg instelling, een belangenvereniging of bedrijf mij om Mentorschap. Mijn verantwoordelijkheid is dan, om als uw belangenbehartiger en spreekbuis erop toe te zien, dat uw wensen en behoeften vastgelegd in uw begeleidings- of behandelplan worden nageleefd. Afhankelijk van uw omstandigheid, heb ik contactafspraken met uw medische behandelaars/begeleiders en tussen ons.

Werkwijze Mentorschap

- Voor een goede match tussen ons beiden, volgen eerst kennismakingsgesprekken.
- Bij een goede match tussen ons wordt een beëdigingsprocedure gestart bij de Rechtbank.
- Hiervoor moet ik een Bewijs van Goed Gedrag (BVG) overleggen voor beëdiging tot Mentorschap.
- Na beëdiging bij de Rechtbank ben ik officieel uw Mentor, wat altijd met wederzijdse goedkeuring kan worden opgezegd of bij overlijden.


Doelgroep

- Zij die behoefte hebben aan een tijdelijke of permanente Mentor.
- Zij die iemand in hun omgeving kennen voor wie het Mentorschap wenselijk is.


Prijs

- Inclusief 21% BTW € 45, -
- Vrijwilligersorganisaties en bedrijven na overleg.


MAAK EEN AFSPRAAK